logo-big

NKN so với THETA so sánh

Hiện không có

Về NKN

 • Tên: NKN

 • Biểu tượng: NKN

 • Nguồn cung lưu thông: 700 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 319

 • Lưu lượng trong 24h qua: 3 009 242,2 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,39 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -4,1 %

Về THETA

 • Tên: Theta Network

 • Biểu tượng: THETA

 • Nguồn cung lưu thông: 1 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 46

 • Lưu lượng trong 24h qua: 21 724 006 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,43 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,18 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan