logo-big

NKN so với ALGO so sánh

Hiện không có

Về NKN

 • Tên: NKN

 • Biểu tượng: NKN

 • Nguồn cung lưu thông: 700 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 313

 • Lưu lượng trong 24h qua: 4 766 026,3 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,99 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,24 %

Về ALGO

 • Tên: Algorand

 • Biểu tượng: ALGO

 • Nguồn cung lưu thông: 6 931 161 600 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 29

 • Lưu lượng trong 24h qua: 219 725 690 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 3,1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -5,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 11 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan