logo-big

USDC sang FTM Giao dịch

Hiện không có

Về USD Coin

 • Tên: USD Coin

 • Biểu tượng: USDC

 • Nguồn cung lưu thông: 46 465 412 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 5

 • Lưu lượng trong 24h qua: 3 713 006 500 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,02 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0 %

Về Fantom

 • Tên: Fantom

 • Biểu tượng: FTM

 • Nguồn cung lưu thông: 2 545 006 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 3 175 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 67

 • Lưu lượng trong 24h qua: 69 911 261 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,3 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,4 %

USDC sang FTM Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp