logo-big

LUNA so với MANA so sánh

Hiện không có

Về LUNA

 • Tên: Terra Classic

 • Biểu tượng: LUNA

 • Nguồn cung lưu thông: 5 967 389 400 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 50

 • Lưu lượng trong 24h qua: 94 423 862 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,46 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -4,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -7,5 %

Về MANA

 • Tên: Decentraland

 • Biểu tượng: MANA

 • Nguồn cung lưu thông: 1 855 084 200 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 40

 • Lưu lượng trong 24h qua: 337 369 760 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,77 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -5,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,4 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan