logo-big

LTC so với QNT so sánh

Hiện không có

Về LTC

 • Tên: Litecoin

 • Biểu tượng: LTC

 • Nguồn cung lưu thông: 71 784 969 $

 • Nguồn cung tối đa: 84 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 13

 • Lưu lượng trong 24h qua: 520 249 160 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,75 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -2,6 %

Về QNT

 • Tên: Quant

 • Biểu tượng: QNT

 • Nguồn cung lưu thông: 12 072 738 $

 • Nguồn cung tối đa: 14 612 493 $

 • Xếp hạng cmc: 30

 • Lưu lượng trong 24h qua: 26 238 497 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,16 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 4,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,23 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan