logo-big

KAVA so với KNC so sánh

Hiện không có

Về KAVA

 • Tên: Kava

 • Biểu tượng: KAVA

 • Nguồn cung lưu thông: 280 385 900 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 78

 • Lưu lượng trong 24h qua: 11 862 767 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,039 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,7 %

Về KNC

 • Tên: Kyber Network Crystal Legacy

 • Biểu tượng: KNC

 • Nguồn cung lưu thông: 0 $

 • Nguồn cung tối đa: 226 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 5 829

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 446,444 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,0047 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,035 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan