logo-big

HOT so với OGN so sánh

Hiện không có

Về HOT

 • Tên: Holo

 • Biểu tượng: HOT

 • Nguồn cung lưu thông: 173 342 970 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 100

 • Lưu lượng trong 24h qua: 19 773 667 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,42 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,34 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 9,1 %

Về OGN

 • Tên: Origin Protocol

 • Biểu tượng: OGN

 • Nguồn cung lưu thông: 508 685 600 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 331

 • Lưu lượng trong 24h qua: 19 389 689 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,6 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 6,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 11 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan