HBAR so với QNT so sánh

Hiện không có

Về HBAR

 • Tên Hedera

 • Biểu tượng HBAR

 • Nguồn cung lưu thông 21 084 777 000 $

 • Nguồn cung tối đa 50 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 39

 • Lưu lượng trong 24h qua 27 827 471 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0,69 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 0,0021 %

Về QNT

 • Tên Quant

 • Biểu tượng QNT

 • Nguồn cung lưu thông 12 072 738 $

 • Nguồn cung tối đa 14 612 493 $

 • Xếp hạng cmc 44

 • Lưu lượng trong 24h qua 33 851 569 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,61 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -5,6 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan