GRT so với MANA so sánh

Hiện không có

Về GRT

 • Tên The Graph

 • Biểu tượng GRT

 • Nguồn cung lưu thông 6 900 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa 10 057 044 000 $

 • Xếp hạng cmc 57

 • Lưu lượng trong 24h qua 225 425 810 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -9,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -4,3 %

Về MANA

 • Tên Decentraland

 • Biểu tượng MANA

 • Nguồn cung lưu thông 1 852 425 700 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 35

 • Lưu lượng trong 24h qua 290 174 380 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,83 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -4,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -5,1 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan