FLOW so với XTZ so sánh

Hiện không có

Về FLOW

 • Tên Flow

 • Biểu tượng FLOW

 • Nguồn cung lưu thông 1 036 200 000 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 29

 • Lưu lượng trong 24h qua 95 074 546 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,5 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -4,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -9,6 %

Về XTZ

 • Tên Tezos

 • Biểu tượng XTZ

 • Nguồn cung lưu thông 905 343 110 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 39

 • Lưu lượng trong 24h qua 55 412 712 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,71 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -6,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -6,8 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan