FIL so với STORJ so sánh

Hiện không có

Về FIL

 • Tên Filecoin

 • Biểu tượng FIL

 • Nguồn cung lưu thông 258 995 260 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 33

 • Lưu lượng trong 24h qua 439 099 210 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,55 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,077 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 1,4 %

Về STORJ

 • Tên Storj

 • Biểu tượng STORJ

 • Nguồn cung lưu thông 376 065 000 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 131

 • Lưu lượng trong 24h qua 79 219 492 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,52 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 4,4 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan