logo-big

DGB so với MATIC so sánh

Hiện không có

Về DGB

 • Tên: DigiByte

 • Biểu tượng: DGB

 • Nguồn cung lưu thông: 15 856 641 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 166

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 941 698,3 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,27 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -3,3 %

Về MATIC

 • Tên: Polygon

 • Biểu tượng: MATIC

 • Nguồn cung lưu thông: 8 734 317 500 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 10

 • Lưu lượng trong 24h qua: 268 173 810 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,38 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 4,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,33 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan