CRV so với ADA so sánh

Hiện không có

Về CRV

 • Tên Curve DAO Token

 • Biểu tượng CRV

 • Nguồn cung lưu thông 528 553 030 $

 • Nguồn cung tối đa 3 303 030 300 $

 • Xếp hạng cmc 66

 • Lưu lượng trong 24h qua 139 774 470 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,67 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,17 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 3,3 %

Về ADA

 • Tên Cardano

 • Biểu tượng ADA

 • Nguồn cung lưu thông 33 739 029 000 $

 • Nguồn cung tối đa 45 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 6

 • Lưu lượng trong 24h qua 910 621 320 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,91 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 3,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 12 %

Các câu hỏi thường gặp