OCEAN sang AVAX Giao dịch

Hiện không có

Về Ocean Protocol

 • Tên Ocean Protocol

 • Biểu tượng OCEAN

 • Nguồn cung lưu thông 613 099 140 $

 • Nguồn cung tối đa 1 410 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 178

 • Lưu lượng trong 24h qua 22 597 441 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,17 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 4,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 8,4 %

Về Avalanche

 • Tên Avalanche

 • Biểu tượng AVAX

 • Nguồn cung lưu thông 284 477 170 $

 • Nguồn cung tối đa 720 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 12

 • Lưu lượng trong 24h qua 959 477 900 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,41 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 2,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 24 %

OCEAN sang AVAX Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp