XEM sang BTC Giao dịch

Hiện không có

Về XEM (NEM)

 • Tên XEM (NEM)

 • Biểu tượng XEM

 • Nguồn cung lưu thông 9 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa 9 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 87

 • Lưu lượng trong 24h qua 12 542 551 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,15 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,58 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 6,7 %

Về Bitcoin

 • Tên Bitcoin

 • Biểu tượng BTC

 • Nguồn cung lưu thông 19 121 293 $

 • Nguồn cung tối đa 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 1

 • Lưu lượng trong 24h qua 21 463 892 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,01 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0,05 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 6,4 %

XEM sang BTC Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp