logo-big

BNB so với DX so sánh

Hiện không có

Về BNB

 • Tên: BNB

 • Biểu tượng: BNB

 • Nguồn cung lưu thông: 159 969 710 $

 • Nguồn cung tối đa: 200 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 4

 • Lưu lượng trong 24h qua: 728 528 210 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,49 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,57 %

Về DX

 • Tên: DxChain Token

 • Biểu tượng: DX

 • Nguồn cung lưu thông: 50 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 649

 • Lưu lượng trong 24h qua: 9 872,8544 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,4 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -9,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -10 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan