logo-big

AST so với ZRX so sánh

Hiện không có

Về AST

 • Tên: AirSwap

 • Biểu tượng: AST

 • Nguồn cung lưu thông: 174 479 530 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 634

 • Lưu lượng trong 24h qua: 427 836,95 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,26 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -3,5 %

Về ZRX

 • Tên: 0x

 • Biểu tượng: ZRX

 • Nguồn cung lưu thông: 847 496 060 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 152

 • Lưu lượng trong 24h qua: 26 864 197 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -2,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -3,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 7,4 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan