logo-big

ALGO so với THETA so sánh

Hiện không có

Về ALGO

 • Tên: Algorand

 • Biểu tượng: ALGO

 • Nguồn cung lưu thông: 6 931 154 500 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 29

 • Lưu lượng trong 24h qua: 190 302 790 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,13 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -8,7 %

Về THETA

 • Tên: Theta Network

 • Biểu tượng: THETA

 • Nguồn cung lưu thông: 1 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 46

 • Lưu lượng trong 24h qua: 25 516 428 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,0021 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -5,6 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan