logo-big

ADX so với ADA so sánh

Hiện không có

Về ADX

 • Tên: Ambire AdEx

 • Biểu tượng: ADX

 • Nguồn cung lưu thông: 142 557 530 $

 • Nguồn cung tối đa: 150 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 560

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 270 529,1 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,67 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 8,2 %

Về ADA

 • Tên: Cardano

 • Biểu tượng: ADA

 • Nguồn cung lưu thông: 34 446 641 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 45 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 9

 • Lưu lượng trong 24h qua: 208 066 750 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,51 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,6 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan