logo-big

EOS so với ETH so sánh

Hiện không có

Về EOS

 • Tên: EOS

 • Biểu tượng: EOS

 • Nguồn cung lưu thông: 1 001 866 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 44

 • Lưu lượng trong 24h qua: 242 823 800 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -3,8 %

Về ETH

 • Tên: Ethereum

 • Biểu tượng: ETH

 • Nguồn cung lưu thông: 122 576 900 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 2

 • Lưu lượng trong 24h qua: 14 429 507 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -1,7 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,96 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,9 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan