ZEC sang USDC Giao dịch

Hiện không có

Về Zcash

 • Tên Zcash

 • Biểu tượng ZEC

 • Nguồn cung lưu thông 15 014 125 $

 • Nguồn cung tối đa 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 48

 • Lưu lượng trong 24h qua 154 134 550 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,24 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -3,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 26 %

Về USD Coin

 • Tên USD Coin

 • Biểu tượng USDC

 • Nguồn cung lưu thông 53 928 800 000 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 4

 • Lưu lượng trong 24h qua 7 946 391 300 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,01 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,01 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 0 %

ZEC sang USDC Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp