logo-big

XRP sang BQX Giao dịch

Hiện không có

Về XRP

 • Tên: XRP

 • Biểu tượng: XRP

 • Nguồn cung lưu thông: 50 260 446 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 100 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 7

 • Lưu lượng trong 24h qua: 757 186 100 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,05 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -3,8 %

Về Voyager Token

 • Tên: Voyager Token

 • Biểu tượng: BQX

 • Nguồn cung lưu thông: 278 482 210 $

 • Nguồn cung tối đa: 279 387 970 $

 • Xếp hạng cmc: 120

 • Lưu lượng trong 24h qua: 0 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp