XNO sang AVAX Giao dịch

Hiện không có

Về Nano

 • Tên Nano

 • Biểu tượng XNO

 • Nguồn cung lưu thông 133 248 300 $

 • Nguồn cung tối đa 133 248 300 $

 • Xếp hạng cmc 169

 • Lưu lượng trong 24h qua 2 846 597 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,99 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 4,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 6,1 %

Về Avalanche

 • Tên Avalanche

 • Biểu tượng AVAX

 • Nguồn cung lưu thông 284 930 130 $

 • Nguồn cung tối đa 720 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 12

 • Lưu lượng trong 24h qua 882 820 580 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,68 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 8,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 24 %

XNO sang AVAX Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp