XLM sang BRD Giao dịch

Hiện không có

Về Stellar - Lumen

 • Tên Stellar - Lumen

 • Biểu tượng XLM

 • Nguồn cung lưu thông 25 271 360 000 $

 • Nguồn cung tối đa 50 001 807 000 $

 • Xếp hạng cmc 27

 • Lưu lượng trong 24h qua 144 226 010 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,29 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,76 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 2 %

Về Bread

 • Tên Bread

 • Biểu tượng BRD

 • Nguồn cung lưu thông 88 862 718 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 1 493

 • Lưu lượng trong 24h qua 62 223 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,51 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 7,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -65 %

XLM sang BRD Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp