logo-big

WRX sang ETN Giao dịch

Hiện không có

Về WazirX

 • Tên: WazirX

 • Biểu tượng: WRX

 • Nguồn cung lưu thông: 381 856 870 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 284

 • Lưu lượng trong 24h qua: 3 239 369 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,28 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,01 %

Về Electroneum

 • Tên: Electroneum

 • Biểu tượng: ETN

 • Nguồn cung lưu thông: 17 934 359 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 401

 • Lưu lượng trong 24h qua: 44 257 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,88 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -16 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp