logo-big

WABI sang MTL Giao dịch

Hiện không có

Về WaBi

 • Tên: WaBi

 • Biểu tượng: WABI

 • Nguồn cung lưu thông: 99 999 999 $

 • Nguồn cung tối đa: 100 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 641

 • Lưu lượng trong 24h qua: 2 379 731 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,39 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -6,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,2 %

Về Metal

 • Tên: Metal

 • Biểu tượng: MTL

 • Nguồn cung lưu thông: 66 588 888 $

 • Nguồn cung tối đa: 66 588 888 $

 • Xếp hạng cmc: 290

 • Lưu lượng trong 24h qua: 7 266 454 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,02 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -5,2 %

WABI sang MTL Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp