logo-big

VIDT sang BUSD Giao dịch

Hiện không có

Về VIDT Datalink

 • Tên: VIDT Datalink

 • Biểu tượng: VIDT

 • Nguồn cung lưu thông: 770 011 370 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 464

 • Lưu lượng trong 24h qua: 18 037 289 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 2,9 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -16 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 77 %

Về Binance USD

 • Tên: Binance USD

 • Biểu tượng: BUSD

 • Nguồn cung lưu thông: 22 485 537 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 6

 • Lưu lượng trong 24h qua: 4 615 465 500 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,05 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,01 %

VIDT sang BUSD Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp