logo-big

UNI sang CAKE Giao dịch

Hiện không có

Về Uniswap

 • Tên: Uniswap

 • Biểu tượng: UNI

 • Nguồn cung lưu thông: 762 209 330 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 17

 • Lưu lượng trong 24h qua: 79 727 856 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,56 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 22 %

Về PancakeSwap

 • Tên: PancakeSwap

 • Biểu tượng: CAKE

 • Nguồn cung lưu thông: 157 897 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 750 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 61

 • Lưu lượng trong 24h qua: 23 044 148 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,12 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 4,8 %

UNI sang CAKE Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp