logo-big

STORJ sang THETA Giao dịch

Hiện không có

Về Storj

 • Tên: Storj

 • Biểu tượng: STORJ

 • Nguồn cung lưu thông: 412 937 120 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 151

 • Lưu lượng trong 24h qua: 9 898 025 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,4 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -3,7 %

Về THETA

 • Tên: THETA

 • Biểu tượng: THETA

 • Nguồn cung lưu thông: 1 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 44

 • Lưu lượng trong 24h qua: 24 419 176 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,38 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 6,8 %

STORJ sang THETA Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp