logo-big

SRN sang XRP Giao dịch

Hiện không có

Về Sirin Labs Token

 • Tên: Sirin Labs Token

 • Biểu tượng: SRN

 • Nguồn cung lưu thông: 491 820 910 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 1 373

 • Lưu lượng trong 24h qua: 172 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,35 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,86 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 14 %

Về XRP

 • Tên: XRP

 • Biểu tượng: XRP

 • Nguồn cung lưu thông: 50 260 446 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 100 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 7

 • Lưu lượng trong 24h qua: 504 007 350 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,63 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,9 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp