logo-big

SOUL sang SRN Giao dịch

Hiện không có

Về Phantasma

 • Tên: Phantasma

 • Biểu tượng: SOUL

 • Nguồn cung lưu thông: 107 691 970 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 594

 • Lưu lượng trong 24h qua: 178 586 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,28 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -3,2 %

Về Sirin Labs Token

 • Tên: Sirin Labs Token

 • Biểu tượng: SRN

 • Nguồn cung lưu thông: 491 820 910 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 1 402

 • Lưu lượng trong 24h qua: 496 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,05 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -13 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp