SNX sang THETA Giao dịch

Hiện không có

Về Synthetix

 • Tên Synthetix

 • Biểu tượng SNX

 • Nguồn cung lưu thông 114 841 530 $

 • Nguồn cung tối đa 212 424 130 $

 • Xếp hạng cmc 97

 • Lưu lượng trong 24h qua 54 830 640 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,28 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -3,3 %

Về THETA

 • Tên THETA

 • Biểu tượng THETA

 • Nguồn cung lưu thông 1 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 41

 • Lưu lượng trong 24h qua 49 317 613 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,28 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -1,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -5 %

SNX sang THETA Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp