logo-big

SNM sang NEAR Giao dịch

Hiện không có

Về SONM

 • Tên: SONM

 • Biểu tượng: SNM

 • Nguồn cung lưu thông: 359 600 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 0

 • Lưu lượng trong 24h qua: 89 231 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,68 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -3,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -22 %

Về NEAR Protocol

 • Tên: NEAR Protocol

 • Biểu tượng: NEAR

 • Nguồn cung lưu thông: 832 532 430 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 31

 • Lưu lượng trong 24h qua: 98 810 429 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,78 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,81 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 8,8 %

SNM sang NEAR Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp