logo-big

REV sang XLM Giao dịch

Hiện không có

Về Revain

 • Tên: Revain

 • Biểu tượng: REV

 • Nguồn cung lưu thông: 85 061 486 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 274

 • Lưu lượng trong 24h qua: 651 038 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,03 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 44 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 60 %

Về Stellar - Lumen

 • Tên: Stellar - Lumen

 • Biểu tượng: XLM

 • Nguồn cung lưu thông: 25 711 803 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 50 001 807 000 $

 • Xếp hạng cmc: 25

 • Lưu lượng trong 24h qua: 46 595 985 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,3 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -2,9 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp