logo-big

NULS sang STRAT Giao dịch

Hiện không có

Về NULS

 • Tên: NULS

 • Biểu tượng: NULS

 • Nguồn cung lưu thông: 121 211 450 $

 • Nguồn cung tối đa: 210 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 519

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 233 826 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,15 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,7 %

Về Stratis

 • Tên: Stratis

 • Biểu tượng: STRAT

 • Nguồn cung lưu thông: 143 769 650 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 274

 • Lưu lượng trong 24h qua: 2 035 846 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,14 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,43 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,5 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp