NRG sang RLC Giao dịch

Hiện không có

Về Energi

 • Tên Energi

 • Biểu tượng NRG

 • Nguồn cung lưu thông 55 397 231 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 612

 • Lưu lượng trong 24h qua 211 008 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 1,6 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -3,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -3,4 %

Về iExec

 • Tên iExec

 • Biểu tượng RLC

 • Nguồn cung lưu thông 80 999 785 $

 • Nguồn cung tối đa 86 999 785 $

 • Xếp hạng cmc 188

 • Lưu lượng trong 24h qua 19 650 729 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,13 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -1,4 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp