logo-big

MTL sang AION Giao dịch

Hiện không có

Về Metal

 • Tên: Metal

 • Biểu tượng: MTL

 • Nguồn cung lưu thông: 66 588 888 $

 • Nguồn cung tối đa: 66 588 888 $

 • Xếp hạng cmc: 346

 • Lưu lượng trong 24h qua: 3 823 981 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,08 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,37 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -4 %

Về Aion

 • Tên: Aion

 • Biểu tượng: AION

 • Nguồn cung lưu thông: 501 505 080 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 585

 • Lưu lượng trong 24h qua: 6 146 852 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,3 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 3,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 6,8 %

MTL sang AION Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp