logo-big

MATIC sang BNB Giao dịch

Hiện không có

Về Polygon

 • Tên: Polygon

 • Biểu tượng: MATIC

 • Nguồn cung lưu thông: 8 734 317 500 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 11

 • Lưu lượng trong 24h qua: 412 016 470 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,71 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 4,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 13 %

Về Binance coin

 • Tên: Binance coin

 • Biểu tượng: BNB

 • Nguồn cung lưu thông: 161 337 260 $

 • Nguồn cung tối đa: 200 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 4

 • Lưu lượng trong 24h qua: 794 237 880 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,3 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 3,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 8,7 %

MATIC sang BNB Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp