logo-big

HOT sang GO Giao dịch

Hiện không có

Về Holo

 • Tên: Holo

 • Biểu tượng: HOT

 • Nguồn cung lưu thông: 173 342 970 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 94

 • Lưu lượng trong 24h qua: 45 953 619 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,14 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,3 %

Về GoChain

 • Tên: GoChain

 • Biểu tượng: GO

 • Nguồn cung lưu thông: 1 201 484 200 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 785

 • Lưu lượng trong 24h qua: 63 831 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,07 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -6,8 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp