HIVE sang ZEC Giao dịch

Hiện không có

Về Hive

 • Tên Hive

 • Biểu tượng HIVE

 • Nguồn cung lưu thông 428 052 940 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 129

 • Lưu lượng trong 24h qua 8 725 694 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,21 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0,54 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 1,6 %

Về Zcash

 • Tên Zcash

 • Biểu tượng ZEC

 • Nguồn cung lưu thông 15 052 988 $

 • Nguồn cung tối đa 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 50

 • Lưu lượng trong 24h qua 76 839 109 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 2,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -2,1 %

HIVE sang ZEC Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp