HIVE sang BUSD Giao dịch

Hiện không có

Về Hive

 • Tên Hive

 • Biểu tượng HIVE

 • Nguồn cung lưu thông 428 218 390 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 132

 • Lưu lượng trong 24h qua 11 852 367 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 7,5 %

Về Binance USD

 • Tên Binance USD

 • Biểu tượng BUSD

 • Nguồn cung lưu thông 17 642 129 000 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 8

 • Lưu lượng trong 24h qua 6 015 863 900 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,03 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0,02 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -0,02 %

HIVE sang BUSD Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp