logo-big

GVT sang CVT Giao dịch

Hiện không có

Về Genesis Vision

 • Tên: Genesis Vision

 • Biểu tượng: GVT

 • Nguồn cung lưu thông: 4 426 883 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 1 564

 • Lưu lượng trong 24h qua: 0 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 6,1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,07 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 14 %

Về CyberVein

 • Tên: CyberVein

 • Biểu tượng: CVT

 • Nguồn cung lưu thông: 1 060 404 500 $

 • Nguồn cung tối đa: 2 147 483 600 $

 • Xếp hạng cmc: 1 315

 • Lưu lượng trong 24h qua: 51 913 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,11 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,21 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -2,8 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp