GET sang OMG Giao dịch

Hiện không có

Về GET Protocol

 • Tên GET Protocol

 • Biểu tượng GET

 • Nguồn cung lưu thông 11 388 258 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 617

 • Lưu lượng trong 24h qua 249 755 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,03 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 5,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 27 %

Về OmiseGo

 • Tên OmiseGo

 • Biểu tượng OMG

 • Nguồn cung lưu thông 140 245 400 $

 • Nguồn cung tối đa 140 245 400 $

 • Xếp hạng cmc 113

 • Lưu lượng trong 24h qua 47 280 737 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,83 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 1,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 11 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp