logo-big

FTT sang FTM Giao dịch

Hiện không có

Về FTX Token

 • Tên: FTX Token

 • Biểu tượng: FTT

 • Nguồn cung lưu thông: 328 895 110 $

 • Nguồn cung tối đa: 352 170 020 $

 • Xếp hạng cmc: 209

 • Lưu lượng trong 24h qua: 7 452 512 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,09 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -4,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 6 %

Về Fantom

 • Tên: Fantom

 • Biểu tượng: FTM

 • Nguồn cung lưu thông: 2 545 006 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 3 175 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 61

 • Lưu lượng trong 24h qua: 151 764 210 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,12 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 15 %

FTT sang FTM Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp