logo-big

FTM sang CHR Giao dịch

Hiện không có

Về Fantom

 • Tên: Fantom

 • Biểu tượng: FTM

 • Nguồn cung lưu thông: 2 545 006 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 3 175 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 59

 • Lưu lượng trong 24h qua: 165 493 750 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,62 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 3,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 26 %

Về Chromia

 • Tên: Chromia

 • Biểu tượng: CHR

 • Nguồn cung lưu thông: 567 369 440 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 280

 • Lưu lượng trong 24h qua: 6 376 750 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,01 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,11 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 5,1 %

FTM sang CHR Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp