FIO sang ETH Giao dịch

Hiện không có

Về FIO Protocol

 • Tên FIO Protocol

 • Biểu tượng FIO

 • Nguồn cung lưu thông 606 129 010 $

 • Nguồn cung tối đa 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 512

 • Lưu lượng trong 24h qua 4 267 518 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,08 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -7,9 %

Về Ethereum

 • Tên Ethereum

 • Biểu tượng ETH

 • Nguồn cung lưu thông 122 016 020 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 2

 • Lưu lượng trong 24h qua 15 139 417 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,18 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,55 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -0,89 %

FIO sang ETH Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp