logo-big

FIO sang BAT Giao dịch

Hiện không có

Về FIO Protocol

 • Tên: FIO Protocol

 • Biểu tượng: FIO

 • Nguồn cung lưu thông: 630 166 560 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 536

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 528 549 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 2,9 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 3,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 5,2 %

Về Basic Attention Token

 • Tên: Basic Attention Token

 • Biểu tượng: BAT

 • Nguồn cung lưu thông: 1 490 773 400 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 500 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 86

 • Lưu lượng trong 24h qua: 14 335 602 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,15 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,09 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,6 %

FIO sang BAT Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp