logo-big

EGLD sang CHAT Giao dịch

Hiện không có

Về Elrond

 • Tên: Elrond

 • Biểu tượng: EGLD

 • Nguồn cung lưu thông: 23 789 249 $

 • Nguồn cung tối đa: 31 415 926 $

 • Xếp hạng cmc: 39

 • Lưu lượng trong 24h qua: 35 403 629 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 4,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 6,4 %

Về ChatCoin

 • Tên: ChatCoin

 • Biểu tượng: CHAT

 • Nguồn cung lưu thông: 690 000 640 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 1 551

 • Lưu lượng trong 24h qua: 5 540 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,12 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 6,4 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp