logo-big

DOT sang XMR Giao dịch

Hiện không có

Về Polkadot

 • Tên: Polkadot

 • Biểu tượng: DOT

 • Nguồn cung lưu thông: 1 141 637 200 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 11

 • Lưu lượng trong 24h qua: 136 595 940 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,16 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,3 %

Về Monero

 • Tên: Monero

 • Biểu tượng: XMR

 • Nguồn cung lưu thông: 18 209 354 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 24

 • Lưu lượng trong 24h qua: 73 948 221 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,89 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,25 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,8 %

DOT sang XMR Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp