logo-big

DOT sang TRX Giao dịch

Hiện không có

Về Polkadot

 • Tên: Polkadot

 • Biểu tượng: DOT

 • Nguồn cung lưu thông: 1 140 797 400 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 11

 • Lưu lượng trong 24h qua: 186 007 660 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,5 %

Về Tron

 • Tên: Tron

 • Biểu tượng: TRX

 • Nguồn cung lưu thông: 92 132 084 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 15

 • Lưu lượng trong 24h qua: 201 087 730 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,01 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,52 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,2 %

DOT sang TRX Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp